Bar Arena

Située dans une salle polyvalente, rénovée en 2010 avec de crépis sgraffite.

Bar Arena

Situată într-o sală polivalentă, renovată în anul 2010 cu tencuieli sgraffito.

Terasa – restaurant hotel

modificata

Studio Porto

19.studio muzical

18.studio muzical 2